Riga | Jurmala | Lettlands historia | Landsbygd och natur | Lettlands fyra regioner
Erbjudanden
Resor | Spa-resor | Konferensresor | Gruppresor | Weekendresor
Att ta sig runt | Flyg | Båt
Aktiviteter | Evenemang | Guidning | Restauranger i Riga | Restauranger i Jurmala | Spa | Sport & Fritid
Boende | Hotell | SPA hotell | Slott
Kul & Kuriosa | Torra fakta | Lettland idag

Lettlands historia

Det lettiska landområdet har varit befolkat sedan ca 2000 f. Kr. Redan på 100-talet e.kr. skrev den romerske historieskrivaren Tacitus om aisterna, ett baltiskt jordbrukande och fruktodlande folk som samlande bärnsten. Det geografiska läget mellan öst och väst har under historiens gång gjort landet attraktivt för utländska regenter och erövrare. Tyskar, polacker, svenskar och ryssar har härskat här och satt sin prägel på landet.

 

 

Genom hela historien, har Lettland ansetts vara intressant för sitt strategiska läge vid de större europeiska handelsvägarna. Vikingar seglade söder ut på floden Daugava, som flyter genom dagens Riga, för att nå Konstantinopel och bedrev handel längs med floden. Araber tog samma väg norrut för att hitta den värdefulla bärnstenen.

 

 

 

Ända sedan Riga grundades av den tyske biskopen Albert år 1201, har den tyska närvaron varit stark. Fram till början av 1900-talet hade tyska erövrare, biskopar och baroner ett stort inflytande på utvecklingen av det landområde som senare blev det moderna Lettland. Tyska talades av de flesta i Riga, liksom ryska och lettiska. Slott och herresäten byggda av tyskar visar på Lettlands variationsrika förflutna.

 

 

Under medeltiden var Riga en av de mest betydelsefulla städerna i Hansa-unionen. På 1600- och 1700-talen var norra delen av Lettland en del av Sverige. Man talar ännu om ”den goda svensktiden”. Riga var då Sveriges största stad. 1721 förlorade Sverige Lettland till Ryssland. Lettland var självständigt under tiden 1918 – 1940. Lettland proklamerade sin självständighet den 18 november 1918. Denna dag firas nu som Lettlands nationaldag.

Under andra världskriget blev landet införlivat med tvång med Sovjetunion och landet förblev sovjetrepublik i ett halvt århundrade. Efter den så kallade sjungande revolutionen, där invånare i de tre baltiska staterna bildade en mänsklig kedja, fick Lettland tillbaka sin självständighet 1991. Lettland blev medlem i EU och NATO 2004.

About Us | Contact Us | ©2007 Lettlandspecialisten.se